01.02.2023

Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.2 "Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" raames.

Investeeringu eesmärgiks on lao ja tootmisruumide NH3 baasil toimivate külmaseadmete hankimine. Investeeringu kogumaksumus on 1 349 900 eurot, millest toetus 404 970 eurot. Investeering viiakse ellu 2023 aasta jooksul.

                   
_______________________________    
02.12.2022

Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.6 "Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks" raames.

Projekti eesmärgiks on parandada elektrivarustuse stabiilsust sh kaitsta piimatööstust elektrivoolu katkestuste, elektripinge kõikumiste eest ja kasutada elektri tootmisel tekkivat soojusenergiat piima töötlemise tehnoloogilises protsessis. Projekti oodatavaks tulemuseks on generaatori ostmine ajutise vooluallikana kasutamiseks, et tagada tööstuses vajalik energia varustuskindlus. Toetuse kogusumma on 150 000 eurot. Investeering viiakse ellu 2023 aasta jooksul.

                   
_______________________________    
31.05.2022

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Estover Piimatööstus OÜ koostöö 2022. aastal.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ning Estover Piimatööstus OÜ koostööna lõpetasid piimatoodete tehnoloogia eriala õpipoisid Ekaterina Vasilyeva, Roman Donets ja Oleksandr Zinchenko. Meie tubli juustumeister Oleksandr Zinchenko oli keeruliste poliitiliste olude tõttu sunnitud õpingud lõpule viima kaugõppe vormis kodumaalt Ukrainast. Ettevõtmine sai teoks tänu programmidele "Praktikasüsteemi arendamine kutse ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika" ja "Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine"

_______________________________

01.04.2022

Estover Piimatööstus OÜ osaleb 2022. aasta kevadel EAS-i poolt korraldatud Kriisis kasvamise meistriklassis. 

Meistriklass algas 01.04.2022 ja kestab kaks kuud. 

Meistriklass on ettevõttele väljakutseks kasutada turbulentseid aegu jõuliseks kasvuks. Fookuses on uue toote turule toomine, maandades äririske ning kindlustades õigete otsuste tegemise. Ettevõte töötab peamiselt selle nimel, et arendada turundustegevusi, toote positsioneerimist ja lansseerimist. Kriisis kasvamise MK-I lõpuks on peamine eesmärk parendada olemasolevaid ning võtta kasutusele uusi efektiivseid turundusmeetmed, mis aitaksid ettevõttel kasvada. 

Rohkem infot: https://eas.ee/services/kriisis-kasvamise-meistriklass/ 


_______________________________
03.02.2022

Estover Piimatööstus OÜ osaleb  2022. aasta kevadel EAS poolt korraldatud Digitaliseerimise meistriklassis.

Meistriklass algas 03.02.2022 ja kestab kolm kuud. 
Ettevõtte väljakutseks digitaliseerimise meistriklassi programmis on tootmisprotsesside optimeerimine läbi digitaliseerimise. Käesolevaks hetkeks on pool meistriklassist läbi ja fookuses on tootmisüksuse protsesside modelleerimine, rõhuasetusega tooraine varumine ja vastuvõtt.
Digitaliseerimise MK-i lõpuks on eesmärk läbi protsesside kaardistamise jõuda raiskamise ja dubleerimise vähendamiseni ning tõsta üldist protsesside automatiseerimise ja digaitaliseerimise taset nii tarneahela ülesehituses, tootmise planeerimise ja analüüsi etappides, laohalduses kui ka müügiaruandluses. 
Rohkem infot: eas.ee/teenus/digitaliseerimise-meistriklass/ 

2022. aasta veebruarist kuni maini kestnud programmi raames koostasid osalejad tippkoolitajate ja personaalse mentori abiga oma kõige kriitilisema tööprotsessi digitaliseerimise plaani, mis on suunanäitajaks tervikliku digistrateegia elluviimisel. 20st ettevõttest valiti välja kolm kõige paremat digitaliseerijat/digitaliseerimise plaani ja Estover Piimatööstus OÜ meeskond saavutas antud osas teise koha ning võitis ideede elluviimiseks 3000.-eurot.

_______________________________
29.11.2021

Estover Piimatööstus OÜ biogaasijaam on saanud valmis ja talle on väljastatud kasutusluba.

Investeeringut parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse on toetatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.

     

_______________________________

01.11.2021

Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.2 "Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus" raames.

 

Investeeringu eesmärgiks on soetada piimakalgendi töötlemise, pudingite ja hapendatud piimatoodete sh jogurti, keefiri, hapukoore valmistamise tehnoloogiline seadmestik. Investeeringu kogumaksumus on 1 798 600 eurot, millest toetus 611 524 eurot.Investeering viiakse ellu 2022 aasta jooksul

 

                       

_______________________________

12.03.2021

Estover Piimatööstus Osaühingule omistati mainekas ülemaailmselt tunnustatud FSSC 22000 toiduohutussertifikaat.

Estover Piimatööstus Osaühingule omistati mainekas ülemaailmselt tunnustatud FSSC 22000 toiduohutussertifikaat. Eesti ühe suurima piimatoodete tootjana kanname vastutust, et toiduohutusriske juhitakse ettevõttes tõhusalt. Vastutustundliku ettevõttena hoolime kvaliteedist ning keskkonnast ning töötame igapäevaselt selle nimel, et viia tootekvaliteet aina kõrgemale tasemele.

Toiduohutusstandard FSSC 22000 (Food Safety System Certification) on rahvusvaheliselt tunnustatud toiduainetööstuse ettevõtetele mõeldud toiduohutuse juhtimissüsteem, mis hõlmab interaktiivset kommunikatsiooni, juhtimissüsteemi ja ohukontrolli. FSSC 22000 põhineb olemasolevatel ISO standarditel ja 2010. aastast on üleilmne toiduohutusorganisatsioon Global Food Safety Initiative (GFSI) seda täielikult tunnustanud.

_______________________________

07.01.2021

Eesti Juustu Tootmise Osaühingule omistati mainekas ülemaailmselt tunnustatud FSSC 22000 toiduohutussertifikaat.

Eesti Juustu Tootmise Osaühingule omistati mainekas ülemaailmselt tunnustatud FSSC 22000 toiduohutussertifikaat. Eesti ühe suurima piimatoodete tootjana kanname vastutust, et toiduohutusriske juhitakse ettevõttes tõhusalt. Vastutustundliku ettevõttena hoolime kvaliteedist ning keskkonnast ning töötame igapäevaselt selle nimel, et viia tootekvaliteet aina kõrgemale tasemele.

Toiduohutusstandard FSSC 22000 (Food Safety System Certification) on rahvusvaheliselt tunnustatud toiduainetööstuse ettevõtetele mõeldud toiduohutuse juhtimissüsteem, mis hõlmab interaktiivset kommunikatsiooni, juhtimissüsteemi ja ohukontrolli. FSSC 22000 põhineb olemasolevatel ISO standarditel ja 2010. aastast on üleilmne toiduohutusorganisatsioon Global Food Safety Initiative (GFSI) seda täielikult tunnustanud.

_______________________________

28.02.2020

Estover Piimatööstus OÜ rajab Elva valda Kaarlijärve külla meiereid energiaga varustava biogaasijaama. Samasse tuleb ka 1100-ruutmeetrine juustuvalmitusladu.

Rajatava biogaasijaama eesmärk on piimatööstusest kogutud reovee ja vadaku anaeroobne kääritamine biogaasi saamiseks. Plaanis on biogaas ära kasutada tööstuses vajamineva auru tootmiseks, asendades senist põlevkiviõli.
Jaam on valmis vastu võtma kuni 1200 kuupmeetrit reovett ja 250 kuupmeetrit vadakut päevas, arvestuslikult saab nii kaetud suurem osa Kaarlijärve tootmise soojusenergia vajadusest. Tööde käigus rekonstrueeritakse ka aeroobne reoveepuhasti.

«Näeme ringmajandust olulise võimalusena ja naljatamisi saame öelda, et me hakkame tööle piimaenergial. Biogaas on parim püsivat energiat pakkuv taastuvenergia allikas, sest erinevat bioloogilist massi on Eestis suhteliselt palju, samas kui päikest pigem vähe ja ka tuul pole püsiv,» sõnas Estover piimatööstuse tegevjuht Hannes Prits.

Biogaasijaam läheb maksma üle 6 miljoni euro, millest keskkonnainvesteeringute keskuse toetus on 1,96 miljonit. Kogu investeeringu maksumus koos käibemaksuga umbes 10 miljonit eurot.

_______________________________

 
01.01.2021

Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.2 investeeringutoetuse raames.

2019. aastal saadi toetus Cagliata tootmisseadmete hankimiseks ja investeering teostati 2021. aastal. 

_______________________________

 

04.12.2019

Estover Piimatööstus OÜ investeeringuid on toetatud PRIA poolt MAK meetme 4.2.2 investeeringutoetuse raames.

2017. aastal saadi toetus toorjuustu sh. või ja maitsevõi tootmisliini ehituseks. 

 

_______________________________

23.03.2016

Hiir Cheezo mängutuba.

Estover OÜ avas 23. märtsil 2016. a töötajatele ja partneritele „Hiir Cheezo mängutoa“, kus lapsed saavad vajadusel aega veeta ettevõtte töötajast vabatahtliku järelevalvel. Mängutuba valmis koostöös Norra finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatava programmiga „Sooline võrdõiguslikkus ning töö-ja pereelu tasakaal“. Norra toetuse peamised eesmärgid on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid Norra ja abisaajariikide vahel omavahel kokku lepitud esmatähtsates valdkondades.

Antud ettevõtmine on nii Estover OÜ-le kui ka koostööpartneritele üheks viisiks töötajate töö- ja pereelu tasakaalu toetamiseks ja heaolu parandamiseks. Projekt lubab lapsevanematel (vanavanematel) paremini keskenduda tööle, jätmata hooletusse oma vanemakohustusi. Mängutuba annab vajadusel võimaluse võtta laps tööle kaasa ning lisaks pakub erinevaid arendavaid tegevusi. Samuti tõuseb projekti tulemusena organisatsiooni töötajaskonna, nende lähedaste ja kogukonna teadlikkus soolisest võrdõiguslikkusest. Estover OÜ on Lasnamäel tegutsev ettevõte, mis pakub tööd ka kohalikule elanikkonnale ning seetõttu läbi projekti teostuse tõuseb kohaliku töötava inimese heaolu. Projekti elluviimine võiks olla eeskujuks teistele ettevõtetele ja ühiskonna liikmetele, kel samuti on võimalik töötajate rahulolusse ja isiklikku arengusse panustada. Mängutoa projektis on Estover OÜ-le partneriteks Estover Piimatööstus OÜ ja Deline OÜ, kes samuti kuuluvad kontserni United Estover Group.

Projekti rakendusperiood: 08. oktoober 2015 – 15. aprill 2016
Toetuse suurus: € 19 000
Projektijuht: Tiina Metsalu (tiina.metsalu@estover.ee)
Projekti eesmärk: Anda Estover OÜ lastevanematele võimalus ühildada oma töö- ja perekohustusi ning luua lapsesõbralikum ja perekesksem organisatsioon. Muuta Estover OÜ kogukonna hoiakuid lastega töötajate suhtes ning edendada soolist võrdõiguslikkust.

Tegevused ja tulemused:

  • Valmis Hiirte Tuba nimeline mängutuba Estover OÜ ruumes (Paneeli 2a/1, 13816 Tallinn), et Estover OÜ ning projektipartnerite Deline OÜ ja Estover Piimatööstuse OÜ töötajad saaksid vajadusel lapsed tööle kaasa võtta.
  • Mängutoa sisustus on sooneutraalne ning  sobib mh õpitubade korraldamiseks, et õpetada lastele toiduvalmistamist, puutööd ja teisi käelisi tegevusi.
  • Töötajad saavad mängutuba kasutada ka puhkamiseks, mõtete  kogumiseks ning  väikesemate vabamas vormis arutelude ja ajurünnakute läbiviimiseks.
  • Mängutoa avamise raames viis soolise võrdõiguslikkuse ekspert Pirjo Turk Estroveri OÜ ja viimase projektipartnerite töötajatele läbi seminari teemal “Töötajaskonna teadlikkuse tõstmine võrdõiguslikkuse alal”.