Estover Piimatööstus OÜ osaleb Eesti-Norra koostööprogrammis "Green ICT"

 

Meil on rõõm teatada, et saime positiivse rahastusotsuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt läbiviidava Eesti-Norra koostööprogrammi "Green ICT" esitatud taotlusele.

 

Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut.

 

Projekti eesmärk:

 

Estover Piimatööstus OÜ eesmärgiks on ettevõtte ressursikasutuse optimeerimine läbi operatsioonide digitaliseerimise.

Estover Piimatööstus OÜ jaoks on oluline panustada keskkonnaprobleemide lahedamisse, vähendades endast maha jäävat ökoloogilist jalajälge. Eesmärgiks on vähendada tööstuse energiakulu, suurendada energiatõhusust, kasutada Eesti loodusressursse säästlikult ning selle tulemusel säilitada keskkonna kvaliteeti. 

 

Projekti kogumaksumus: 649 269€

 

Periood: 15.07.20250-31.12.2021.

 

Kontakt: Estover OÜ tootejuht Janet Mill (janet.mill@estover.ee).