Estover Piimatööstus OÜ osaleb Eesti-Norra koostööprogrammis "Green ICT"

 

Meil on rõõm teatada, et saime positiivse rahastusotsuse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt läbiviidava Eesti-Norra koostööprogrammi "Green ICT" esitatud taotlusele.

 

Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut.

 

Projekti eesmärk:

 

Estover Piimatööstus OÜ eesmärgiks on ettevõtte ressursikasutuse optimeerimine läbi operatsioonide digitaliseerimise.

Estover Piimatööstus OÜ jaoks on oluline panustada keskkonnaprobleemide lahedamisse, vähendades endast maha jäävat ökoloogilist jalajälge. Eesmärgiks on vähendada tööstuse energiakulu, suurendada energiatõhusust, kasutada Eesti loodusressursse säästlikult ning selle tulemusel säilitada keskkonna kvaliteeti. 

 

Projekti kogumaksumus: 649 269€

 

Periood: 15.07.20250-31.12.2021.

 

Estover Piimatööstus OÜ participates in the Estonian-Norwegian cooperation program "Green ICT"

We are pleased to announce that we have received a positive funding decision for our project.

The programme “Green ICT” objective is increased value creation and sustainable growth in Estonia’s private sector. Green ICT aims to stimulate and develop innovation-led long-term business cooperation between Estonia and Norway. For this bilateral cooperation projects are supported to enhance joint business ambitions and innovation.

Project's goal:

The goal of Estover Piimatööstus OÜ is to optimize the use of the company's resources by digitizing operations.

It is important for Estover Piimatööstus OÜ to contribute to solving environmental problems by reducing our ecological footprint. The aim is to reduce the energy consumption of industry, increase energy efficiency, use Estonia's natural resources sustainably and, as a result, preserve the quality of the environment.

Total cost of the project: 649 269 €

Period: 15.07.20250-31.12.2021.